Digitalna platforma za občine, komunalo in izvajalce, ki omogoča:

Nadzor nad rednim vzdrževanjem cest in infrastrukture

Kontakt

Digitalna platforma eCeste omogoča celovito upravljanje procesov povezanih z vzdrževanjem občinskih cest in občinske infrastrukture, pri čemer na enem mestu povezuje občine, komunalne službe in izvajalce. Zagotavlja učinkovit nadzor in enostavno obravnavo vseh postopkov od beleženja stanja, planiranja in potrjevanja vzdrževalnih del do končnega obračuna ter analize podatkov. 

Učinkovita organizacija, nadzor nad izvedbo in obračuni na enem mestu

eCeste omogočajo strukturiran pristop k upravljanju in izvajanju občinskih infrastrukturnih projektov. Platforma upošteva vse faze upravnega postopka, izvedbe del, nadzora in obveščanja.

Administracija postopkov

Platforma eCeste zagotavlja brezhibno upravljanje administrativnih postopkov, ki temelji na preglednosti in sledljivosti ter je skladno z zakonodajnimi zahtevami. Na platformi so vsi dokumenti, odobritve in komunikacije shranjeni na enem mestu ter hitro dostopni.

Organizacija del

Platforma eCeste optimizira in avtomatizira procese v fazi izvedbe, ker zagotavlja neposredne informacije o napredovanju del, razpoložljivosti finančnih virov in finančnih poročilih. Platforma omogoča, da se izvajalci osredotočijo na bistveno – na učinkovito in kakovostno izvedbo rednega vzdrževanja cest.

Nadzor

Platforma eCeste omogoča stalen in konsolidiran nadzor nad vsemi aktivnostmi na terenu. Tako je na daljavo zagotovljen neprestani pregled nad delovanjem izvajalcev, kakor tudi nad uporabljenimi materiali.

Sankcioniranje

Platforma eCeste omogoča nadzor nad izvajanjem sankcij, ki jih v primerih neskladja oz. prekrškov ugotovijo nadzorni organi, lokalne oblasti ali policija. Na platformi je možno postopke ustvariti, jim slediti in jih avtomatizirati, pri čemer je vedno zagotovljena popolna transparentnost.

Obveščanje

Platforma eCeste avtomatizirano in ciljano obvešča vse akterje vključno z javnostjo. Posredovanje aktualnih informacij o projektih, zaporah in preusmeritvah prispeva k varnosti in zadovoljstvu prebivalcev občine.

Celovita obravnava podatkov in napredna analitika

Vzdrževanje občinskih cest in infrastrukture zahteva zbiranje in obdelavo velike količine podatkov. V ta namen je platforma eCeste opremljena z orodji za obdelavo podatkov, kar prispeva k večji učinkovitosti, preglednosti in boljši analitiki.

Sinergija in popolna sinhronizacija podatkov

eCeste povezujejo občino, pogodbene izvajalce in lokalna komunalna podjetja na eni platformi, kjer se zbirajo in sinhronizirajo njihovi podatki. Informacije o stanju ceste oz. infrastrukture in fazah vzdrževanja so tako vedno aktualne in dostopne, s čimer je zagotovljeno hitro odločanje in učinkovito ukrepanje.

Intuitiven vnos podatkov

eCeste imajo robusten, intuitiven in uporabniku prijazen sistem za vnos podatkov, kamor izvajalci in komunalna podjetja sami vpisujejo podatke oz. posege na območju občine. Vse informacije o stanju cest in infrastrukture so tako vedno ažurne in dostopne za analizo in načrtovanje.

Napredna povezljivost

eCeste premorejo napredne integracije, kot sta WEPS za deljenje podatkov o prometni signalizaciji in CVIS za pridobivanje ključnih operativnih podatkov. Popolna in nemotena izmenjava informacij zagotavlja učinkovito upravljanje vzdrževanja občinskih cest in zimskih operacij.

Transparentno sledenje izvedbi del

eCeste omogočajo popolno transparentnost pri sledenju, obračunavanju in potrjevanju opravljenih del. S tem zagotavljajo visoko stopnjo kakovosti in skladnosti z zahtevami, hkrati pa olajšujejo komunikacijo in potrjevanje med vsemi vpletenimi stranmi.

Napredna analiza vseh podatkov

Napredna analitična orodja platforme eCeste nudijo temeljit vpogled v zbrane podatke, kar omogoča natančno načrtovanje vzdrževalnih in drugih del, optimalno razporeditev virov ter v celoti izboljšuje učinkovitost pri vzdrževanju občinskih cest in infrastrukture.

Vsa dokumentacija na enem mestu

Celovit pregled o trenutnem stanju občinskih cest in infrastrukture omogoča transparenten dokumentni sistem. Preko preglednega in intuitivnega vmesnika uporabniki lahko pregledujejo 
in urejajo:

Poročila preglednikov

Odločbe inšpektorjev

Intervencije

Izdana dovoljenja in soglasja za posege v občinske ceste ter infrastrukturo

Android aplikacija za telefone in tablice

Informacije, zajete z aplikacijo na terenu, vključujejo:

Prijava del

Pregled zapor

Izdana soglasja

Zapore cest

Zajem poškodb in popis poškodovane opreme

Intervencijski dnevniki

Poročila preglednikov

Zajem podatkov o intervenciji

Komplet zimska služba

Kamere, vremenske postaje, stanje na cestah v ZS, dežurna služba, stopnje pripravljenosti